Świetlica

Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Skibniewie otwarta jest dla uczniów od godz. 7.00-8:00 oraz 11:20-15.20. Opiekę nad wychowankami sprawują:
Aleksandra Siedlecka
Renata Sawicka
Dariusz Jastrzębski
Marek Pogorzelski
Marek Mieteń
Krzysztof Przyborowski

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

 • zajęcia plastyczno-manualne,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe - zabawy na świeżym powietrzu oraz na hali sportowej,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy,
 • zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy,
 • Wszyscy staramy się przestrzegać przyjęte zasady i szanujemy się nawzajem.

  Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę. Chcemy i dbamy o to aby atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna.

  Przy świetlicy jest prowadzona stołówka szkolna oferująca dla uczniów obiady.

  Renata Sawicka

  DYŻURY NAUCZYCIELI

  Zmiana Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  I Marek Pogorzelski Aleksandra Siedlecka Dariusz Jastrzębski Dariusz Jastrzębski Marek Mieteń
  II Wychowawca „O”A i „O”B Wychowawca „O”A i „O”B Wychowawca „O”A i „O”B Wychowawca „O”A i „O”B Wychowawca „O”A i „O”B
  III Marek Pogorzelski Marek Mieteń Dariusz Jastrzębski Dariusz Jastrzębski Marek Pogorzelski

  ZMIANY OBIADOWE

  ZMIANA KLASY
  I I, II, III, IV, V
  II Oa, Ob
  III VI, I gim., II gim., III gim.,

  Z ŻYCIA ŚWIETLICY