WITRAŻE – WDZIĘCZNA TECHNIKA MALARSKA

Uczniowie uczęszczający na świetlicę bardzo polubili wykonywać prace w technice malarskiej - witraże.

Jest to bardzo przyjemna technika, ponieważ uczeń swobodnie i spontanicznie maluje używając przeróżnych kolorów.W ten sposób dziecko rozwija u siebie kreatywność a także poczucie wiary we własne siły.

Wszystkie witraże zostały umieszczone na szybie okna w świetlicy. Można oglądać i podziwiać.

Renata Sawicka