Uroczystość nadania imienia szkole w Skibniewie


Działania zmierzające do wyboru patrona szkoły


 Jednym z założeń Planu Pracy Zespołu Oświatowego w Skibniewie na rok szkolny 2001/2002 było poczynienie działań zmierzających do wyboru patrona szkoły i nadania imienia Zespołowi Oświatowemu. Uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowywali apele, na których prezentowali sylwetki wybranych przez siebie kandydatów na patrona naszej szkoły.

14.06.2002r. wśród uczniów i pracowników Zespołu Oświatowego w Skibniewie odbyło się głosowanie na patrona szkoły, a 16.06.2002r. wśród mieszkańców Skibniewa i okolic. Po zakończeniu głosowania komisja podliczyła głosy i stwierdziła, że:

-                     uczniowie i pracownicy szkoły oddali 204 głosy ważne; najwięcej głosów, bo 87, zdobyła kandydatura Marianny Frąckowiak;

-                     społeczność lokalna i rodzice oddali 245 głosów ważnych; najwięcej, bo 187 głosów, zdobyła kandydatura Marianny Frąckowiak

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.06.2002r. na wniosek pani dyrektor Joanny Próchenko jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie im. Marianny Frąckowiak.

W dniu 4.09.2002r. dyrektor Zespołu Oświatowego w Skibniewie wraz z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim zwrócił się z prośbą do Zarządu Gminy w Sokołowie Podlaskim o wszczęcie procedury nadania Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie imienia Marianny Frąckowiak.

 

W planie wychowawczym Zespołu Oświatowego w Skibniewie na rok szkolny 2002/2003 uwzględniono działania zmierzające do nadani imienia szkole. Przebiegały one według następujących etapów:

1.                     Zbieranie materiałów dotyczących sylwetki patrona szkoły – Marianny Frąckowiak.

2.                     Wywiady z osobami, które znały panią Mariannę Frąckowiak.

3.                     Gromadzenie funduszy na przygotowanie szkoły do nadania imienia.

Ze względu na koszty przedsięwzięcia przewyższające możliwości finansowe szkoły postanowiono poszukać sponsorów. Delegacja w składzie: dyrektor szkoły – Joanna Próchenko oraz Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański, udała się do różnych firm w celu uzyskania sponsorów tej uroczystości.

 

Lista sponsorów

 

1.     Ks. Bp. Antoni Dydycz

2.     Ks. Proboszcz Franciszek Szulak

3.     Starosta Powiatu Sokołowskiego – Antoni Czarnocki

4.     Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański

5.     Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki – Andrzej Krasnodębski

6.     Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach – Zbigniew Stąsiek

7.     Sławomir Frąckowiak

8.     Józef Grzymała

9.     Robert i Marzena Supłowie

10. Tomasz Maleszewski

11. Krzysztof Zieliński

12. Grzegorz Łałak

13. Firma „REPER”

14. P.P.H.U. „DOHAX”

15. PKS „SOKOŁÓW”

16. Firma „SEGROMET”

17. Mirosława Radomska

18. „SOKOŁÓW S.A.” O/Zakłady mięsne FARM FOOD w Czyżewie

19. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Sokołowie Podlaskim

20. Firma „POLSERO”

21. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Kosowie Lackim

22. BANK SPÓŁDZIELCZY w Sokołowie Podlaskim

23. TELEFONY PODLASKIE S.A.

24. Firma „INSTAL”

25. Sieć sklepów „TOPAZ”

26. TUR „WARTA”

27. Zenon Tomasiuk

28. Joanna Urbankowska

29. Dariusz i Janusz Zakrzewscy

30. Grażyna i Grzegorz Kalinowscy

31. Mieszkańcy Pogorzeli

32. Rada Rodziców

 

 21 kwietnia 2003r. członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pań: Elżbiety Buczyńskiej, Jolanty Ołtarzewskiej i Sylwii Michałowskiej, zebrali się pod kościołem św. Wojciecha w Skibniewie, gdzie sprzedawali cegiełki o wartości 10, 20 i 50 zł. mieszkańcom Skibniewa i okolic, a także gościom uczestniczącym tego dnia w uroczystościach odpustowych.

Dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczony został na Fundusz Nadania Imienia Szkole w Skibniewie.

 We wrześniu 2002r. rozpoczęto pierwsze prace porządkowe i remontowe związane z przygotowaniami do nadania imienia szkole. Rodzice uczniów ułożyli kostkę brukową na placu apelowym i chodniki przed szkołą. Rozpoczęte prace kontynuowano wiosną 2003 r. Wówczas:

-         wyrównano teren przed szkołą;

-         ułożono chodniki z kostki brukowej;

-         wykonano rabaty kwiatowe;

-         posadzono krzewy ozdobne, posiano trawę;

-         wyłożono terakotą schody zewnętrzne;

-         pomalowano klasę przeznaczoną na Izbę Pamięci;

-         pomalowano korytarze szkolne i szatnię.

       Następnie przygotowano porządek uroczystości nadania imienia Zespołowi Oświatowemu  w Skibniewie i przygotowano listę gości. Każdy z zaproszonych gości otrzymał imienne zaproszenie na uroczystość.

W pierwszych dniach maja 2003 r. Samorząd Uczniowski ogłosił ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Patron mojej szkoły”. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace zostały pokazane na wystawie pokonkursowej w dniu
1 czerwca 2003 roku.

 


W dniu 1 czerwca 2003 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Marianny Frąckowiak Zespołowi Oświatowemu
w Skibniewie.


Porządek uroczystości:

1.     Msza Święta celebrowana przez Ks. Antoniego Dydycza w Kościele Parafialnym p.w. św. Wojciecha w Skibniewie. Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły.

2.     Uroczyste nadanie imienia.

3.     Przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali miedzy innymi: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup – Antoni Dydycz, Starosta Powiatu Sokołowskiego – Antoni Czarnocki, Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański, Wizytator KO – Hanna Bolesta, syn Marianny Frąckowiak – Sławomir Frąckowiak, Danuta Kalinowska – poetka oraz przedstawiciel rodziców Wanda Mieteń. Podczas uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz poświęcenie i uroczyste otwarcie Izby Regionalnej. (Zaproszeni goście mogli obejrzeć tu licznie zgromadzone pamiątki po Patronie szkoły – wśród nich zdjęcia, dyplomy, medale, odznaczenia, legitymacje, rzeczy osobiste Pani Marianny , świadectwa szkolne z Jej podpisem.

4.     Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Występ artystyczny młodzieży szkolnej pod kierunkiem koleżanki Edyty Kamińskiej uświetnił uroczystość nadani imienia Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie. Ogromne zaangażowanie młodzieży i wcześniejsze wielogodzinne próby zaowocowały pięknym, wzruszającym występem w kościele podczas Mszy świętej jak i w szkole na zakończenie uroczystości.

5.     Uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości.

Obiad przygotowali i ufundowali mieszkańcy Pogorzeli – rodzinnej wsi Marianny Frąckowiak.

   

Uroczystość nadania imienia Marianny Frąckowiak Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy brali w niej udział – rodziny Pani Marianny, uczniów, nauczycieli, współpracowników, społeczności lokalnej i władz samorządowych.

 

 

Zdjęcia związane z nadaniem imienia Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie