Konkurs "Jestem Mistrzem"


 Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym.
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu,
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.

            To motto stało się hasłem IX edycji  konkursu „Jestem Mistrzem”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej z terenu gminy Sokołów Podlaski ze szkół podstawowych w: Czerwonce, Nowej Wsi,  Przywózkach,  Grochowie i Skibniewie.

Celem konkursu adresowanego do najmłodszych uczniów, było stworzenie
im możliwości wykazania się wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, a także zręcznością oraz  kształtowanie pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym,  jak   i zespołowym. Dzieci mogły porównać własne wiadomości i umiejętności z tym, co zaprezentowali ich rówieśnicy z innych szkół.

 Konkurs składał się  z jedenastu zadań. Po każdej turniejowej rozgrywce zespoły otrzymywały punkty. Ich łączna suma zadecydowała o końcowym wyniku.

Tytuł Mistrza i Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Oświatowego
im. Marianny  Frąckowiak w Skibniewie wywalczyli uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej  w Skibniewie – Natalia Świeżak, Gabriela Jaczewska i Bartosz Kozłowski.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało jury w składzie: pani Agnieszka  Lewocik -  nauczyciel Zespołu Oświatowego w Grochowie, pani Jolanta Kryszczuk -  nauczyciel Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi, pani Maria  Rosocha - nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach, pani Barbara Wojewódzka  - nauczyciel Zespołu Oświatowego w Czerwonce, pani Elżbieta Buczyńska  - nauczyciel Zespołu Oświatowego w Skibniewie.  Konkurs prowadziła pani  Agnieszka Borkowska.

W tym roku szkolnym swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Sokołów Podlaski, pan Marcin Pasik, który wraz z panią dyrektor Wiesławą Kapustą dokonał  otwarcia konkursu, na zakończenie rywalizacji  pogratulował zwycięzcom oraz wręczył wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki  ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Oświatowego w Skibniewie.

 Corocznie konkurs „Jestem Mistrzem” spotyka się z dużym zainteresowaniem
oraz przychylnością nauczycieli, dzieci, ich rodziców oraz  władz gminy Sokołów Podlaski.

Agnieszka  Borkowska

Iwona  Olędzka