NUMERY KONT BANKOWYCH DO WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Oświatowym im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie prosi o wpłacanie na konto składki w kwocie 40 zł na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

Nazwa rachunku bankowego: Rada Rodziców przy Zespole Oświatowym im. M. Frąckowiak w Skibniewie

Nr rachunku: 45 9221 0000 0015 0499 3000 0010

Opłaty za wyżywienie należy dokonywać na następujące konta:

STOŁÓWKA SZKOLNA W SKIBNIEWIE
UL. SZKOLNA 8, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
33 9221 0000 0000 0446 2000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za wyżywienie za m-c.

ZESPÓŁ OŚWIATOWY – PRZEDSZKOLE W SKIBNIEWIE
22 9221 0000 0000 5223 2000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna nr, opłata za wyżywienie za m-c.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ( powyżej pięciu godzin):

64 1020 4476 0000 8002 0343 4305

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna nr….opłata za przedszkole za m-c