ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzony jest corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Dzieci z Przedszkola w Skibniewie corocznie w Światowy Dzień Wody przychodzą ubrane na niebiesko, a wszystkie ich zabawy i zajęcia edukacyjne dotyczą wody. W tym roku przedszkolaki wzięły udział w poświęconych wodzie zajęciach online prowadzonych przez Kids&Art w ramach akcji Zdrowo i Sportowo. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się jakie jest znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin, poznały stany skupienia wody i miejsca w których najczęściej się z nią stykamy.

Podczas zabaw badawczych z wodą dzieci dowiedziały się jakie woda ma właściwości i które przedmioty toną w wodzie, a które utrzymują się na jej powierzchni. Realizując zadania z elementami kodowania z Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować” przedszkolaki zapoznały się ze schematem krążenia wody w przyrodzie. Wysłuchały też treści opowiadania I. Zając „Choroba żaby Matyldy” i poznały przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody oraz sposoby jej ochrony.

Później nadszedł czas na aktywność fizyczną. Dzieci zbudowały akwen wodny i sprawnie „wyławiały” rybki za pomocą wędki.

Ten „wodny” dzień był wyjątkowy i dostarczył dzieciom wielu wrażeń. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do świadomego, oszczędnego gospodarowania wodą.