ZIMOWE REMONTY W ZESPOLE OŚWIATOWYM W SKIBNIEWIE

Czas, gdy uczniowie i nauczyciele pracują zdalnie, trzeba efektywnie wykorzystać, gdy szkoła ma wsparcie ze strony swojego organu prowadzącego. My je mamy, więc w naszej szkole remonty ruszyły pełną parą.

Dzięki hojności naszego organu – Gminy Sokołów Podlaski – dobiega końca remont szatni szkolnej. Pracownicy szkoły zdemontowali zużyte i nieestetyczne kraty, które dzieliły pomieszczenie na boksy dla poszczególnych oddziałów. Następne prace wykonali fachowcy z jednej z sokołowskich firm budowlanych. Wyrównano ściany, filary, uzupełniono ubytki, pomalowano wszystkie powierzchnie, a co najważniejsze wyrównano betonową posadzkę i położono na niej terakotę. Wkrótce ustawimy tu kolorowe szafeczki dla 130 uczniów, które zostały już dowiezione do szkoły. Dzięki tej zmianie każdy uczeń będzie korzystał z własnej szafki. Będzie przestrzennie, estetycznie. Korytarz będzie doświetlony przez naturalne światło.

Następny etap to dokupienie wygodnych ławeczek do wszystkich szatni w budynku oraz na korytarze. Zamówienie już zostało złożone.

Sukcesem zakończyły się nasze starania o pozyskanie funduszy na wyremontowanie zniszczonej wieloletnim użytkowaniem podłogi na górnym korytarzu w starej części szkoły.

Pan Wójt, Janusz Kur, zadbał o to, by fundusze na ten remont znalazły się w planie finansowym szkoły na przyszły rok.

Po rozbiórce starej podłogi, wykonaniu różnego rodzaju niezbędnych izolacji, wyrównaniu podłoża - w miejsce starej, zdartej, pofalowanej wykładziny położona zostanie posadzka z płytek terakotowych. Termin realizacji – ferie zimowe.

Oczekując na powrót naszych uczniów i nauczycieli, przygotowujemy szkołę, by była miejscem bezpiecznym, przyjaznym, nowoczesnym. Świat się zmienia w zawrotnym tempie, my też nie chcemy pozostawać w tyle. Szkoła posiada już dostęp do szerokopasmowego internetu, z którego dzięki sieci LAN można korzystać w całym budynku. Pracownia komputerowa wyposażona jest w nowe komputery i laptopy. Posiadamy także mobilną pracownię. Oprócz tego, po dokupieniu w listopadzie pięciu zestawów multimedialnych ( tablica i rzutnik) będziemy mogli w pełni wykorzystywać technologie informacyjno – komunikacyjne i uczynić je narzędziami, które stosowane w szkole, wesprą dotychczasowe metody nauczania i uczenia się, które cała społeczność szkolna zdobywała również w czasie kształcenia na odległość. Dzięki temu lekcje i zajęcia w szkole będą ciekawsze i efektywniejsze.

Z utęsknieniem czekamy na bezpieczny powrót uczniów i nauczycieli…