DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W KLASACH I-III

W dniach 07 - 26.02.2021 r. w Szkole Podstawowej w Skibniewie w klasach I - III odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Poruszyliśmy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu oraz promowaliśmy ideę pozytywnego wykorzystywania Sieci.

Głównym celem było przypomnienie uczniom jak bezpiecznie korzystać z Sieci:
• uświadamialiśmy zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu,
• zapoznawaliśmy z zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci,
• wskazywaliśmy konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do nieodpowiednich stron.

Pod kierunkiem nauczycielek uczniowie realizowali podjęte zadania.
• Klasa I oglądała filmy na temat: „Nie ufaj osobom poznanym w sieci”, "Ochrona danych osobowych ", „Korzystaj z umiarem z Internetu". Wykonała prace plastyczne związane z tą tematyką.
• Klasa II wykonała napisy w formie plakatów przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
• Klasa III wykonała komiks i gazetkę ścienną o zagrożeniach płynących z Internetu.

Jesteśmy przekonani, że uświadomiliśmy uczniom, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie w sferze społecznej, moralnej, psychicznej, intelektualnej oraz fizycznej.

M. Patejko, I. Olędzka, A. Miklas