ZDALNIE, NIE ZNACZY GORZEJ

Wydłużanie okresu zdalnej edukacji wymagało zorganizowania jej tak, aby dzieci chętnie z niej korzystały, a rodzicom sprawiała jak najmniej problemów. Dobrym pomysłem okazało się opracowywanie przez nauczyciela własnych nagrań i udostępnianie ich rodzicom. Pozwalało to: maluchom - spędzać czas w towarzystwie pani z przedszkola, choć widziały ją tylko na ekranie monitora, nauczycielom - omawiać wykonanie różnych poleceń, wprowadzać nowe treści programowe, a rodzicom - korzystać z nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu rodziców, przedszkolaki ze Skibniewa zrealizowały w kwietniu tematy: „Wielkanoc”, „Wiosna na wsi” i „Dbamy o przyrodę” .

Dzieci poznały tradycje wielkanocne, wykonały karty świąteczne, pomagały rodzicom w przygotowaniach do świąt, układały obrazki historyjki „Przygotowywanie koszyczka”, wykonywały różne doświadczenia z jajkiem. Doskonaliły umiejętność czytania łącząc wielkanocne obrazki z ich nazwami w interaktywnych aplikacjach. Przygotowały też laurki dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy pracowali całe święta, pomagając chorym przebywającym w szpitalach.

Realizując temat „Wiosna na wsi”, dzieci słuchały czytanych przez nauczyciela opowiadań, poznawały zwierzęta hodowlane, szukały ich śladów na swoich podwórkach, wykonały pracę plastyczną „Moje ulubione zwierzątko”, dowiedziały się „Po co hodujemy zwierzęta”. Pomagały też rodzicom przy codziennych czynnościach w domu: podczas sprzątania, czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu.

Uczyliśmy się też dbać o przyrodę. Dzieci „robiły prezenty” dla planety Ziemi z okazji jej święta, śpiewały piosenkę „Ochroń Ziemię” i segregowały śmieci.