SPRZĄTANIE ŚWIATA

23 września przedszkolaki ze Skibniewa wzięły udział w 26 akcji Sprzątania Świata - Polska 2019 pod hasłem "Akcja - segregacja".

Wyposażone w gumowe rękawiczki i foliowe worki porządkowały teren wokół przedszkola. Zebranych śmieci nie było zbyt dużo, co świadczy o wysokiej kulturze i świadomości ekologicznej zarówno dorosłych, jak i dzieci. Nieliczne odpadki zostały posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników.

Chcemy, aby świat wokół nas był piękny i czysty, a to w dużej mierze zależy od nas samych. Trzeba tego uczyć już od najmłodszych lat.

Nauczycielki przedszkola