PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLU

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w przedszkolach podczas zajęć, zabaw i różnorodnych spotkań zawodoznawczych. Dotyczą one czterech, wskazanych w rozporządzeniu MEN obszarów: Poznawanie siebie; Świat zawodów i rynek pracy; Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Celem preorientacji zawodowej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich prozawodowych marzeń.

W realizację programu preorientacji zawodowej w przedszkolu w Skibniewie włączani są przedstawiciele różnych zawodów.

Specyfikę pracy pielęgniarki dzieci poznały dzięki częstym kontaktom z p. Wandą Mieteń. Spotkała się ona z przedszkolakami już kilka razy, opowiedziała im o swojej pracy, przeprowadziła pogadanki na temat higieny i prawidłowego odżywiania się. Zaprosiła też dzieci do Ośrodka Zdrowia w Skibniewie, gdzie mogły zobaczyćurządzenia, narzędzia, przedmioty którymi pielęgniarka się posługuje.

Na czym polega praca pocztowców dzieci dowiedziały się podczas wizyty na poczcie w Skibniewie i w czasie spotkania z panem listonoszem. Pan Kamil odwiedził przedszkolaki, aby opowiedzieć im o swojej pracy, o związanych z nią przyjemnościach i niebezpieczeństwach. Pokazał im różne pocztowe akcesoria. Podarował wszystkim koperty i znaczki zachęcając do pisania i wysyłania tradycyjnych listów.

O wzbudzającej duże zainteresowanie dzieci, pracy policjantów opowiedzieli przedszkolakomsierż. szt. Dominka Rozbicka z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim i dzielnicowy asp. Paweł Kobyliński. Zaprezentowali im mundur i wyposażenie policjanta. Wyjaśnili do czego ono służy i kiedy policjant może go użyć. Porozmawiali o roli policjanta w społeczeństwie.

Podczas wizyt w bibliotece dzieci miały okazję zapoznać się z pracą bibliotekarki. Pani Monika Świeżak z Gminnej Biblioteki Publicznej i pani Edyta Smolik z biblioteki szkolnej opowiedziały dzieciom na czym polega ich praca.Przedszkolaki dowiedziały się też co to jest karta książki i karta czytelnika, na jakie działy podzielony jest biblioteczny księgozbiór i co należy zrobić aby wypożyczyć sobie książkę.

Pracę sprzedawcy przedszkolaki obserwowały podczas wycieczki do sklepu spożywczego w Skibniewie. Dowiedziały się tam, że zadaniem sprzedawcy jest nie tylko obsługa klientów, ale też układanie towarów na półkach, porządkowanie i naklejanie cen.

Dziękujemy bardzo wszystkim przedstawicielom różnych zawodów, którzy umożliwili dzieciom bezpośrednie zapoznanie się ze specyfiką ich pracy, dostarczyli dzieciom wiele pozytywnych przeżyć, rozbudzili ich zainteresowania i zainspirowali do podejmowania różnych działań.