„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Grupa 5-6-latków z przedszkola w Skibniewie po raz drugi bierze udział w ogólnopolskim projekcie rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pt. „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Realizuje moduł „Mały Miś – czytające Przedszkolaki” w ramach którego, wybrany przez dzieci miś Antoś odwiedza przedszkolaki w ich domach. Rodzice wpisują w dzienniczku tytuły przeczytanych Antosiowi utworów, a dzieci wykonują ilustracje. Potem w przedszkolu każde dziecko opowiada treść przeczytanej książki pozostałym przedszkolakom.

Grupa przystąpiła także do realizacji gminnej edycji tego projektu pt. „Miasto i Gmina Sokołów Podlaski czytają Małemu Misiowi”. 25 listopada nasz Miś Franio, zaopatrzony w nowy dziennik podróży, wyruszył w odwiedziny do dzieci z innych przedszkoli biorących udział w projekcie. Przedszkole w Skibniewie odwiedzały w tym czasie kolejno: miś Martin z przedszkola w Nowej Wsi, Puszek z Miejskiego Przedszkola nr 5, Marysia ze Żłobka Miejskiego, Migotka z Miejskiego Przedszkola nr 3, Lucek z przedszkola w Czerwonce, Anna z przedszkola w Grochowie, Jasio z Miejskiego Przedszkola nr 4, Kajtek z Miejskiego Przedszkola nr 2 i Miś Spec z ZS im. JP II. Do dzienniczka podróży każdego z misiów wpisywaliśmy tytuł czytanego misiowi utworu, wklejaliśmy pamiątkowe zdjęcia dokumentujące jego pobyt w grupie i wpisywaliśmy dedykacje.

Wszystkie misie odwiedziły dziewięć placówek i wróciły już do swoich przedszkolaków. Nasz Miś Franio wrócił do Skibniewa z pięknie wypełnionym dzienniczkiem. Dowiedzieliśmy się z niego, gdzie miś był, kogo odwiedził, w jakich zajęciach i zabawach brał udział i jakie książki mu przeczytano.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich paniom za współpracę podczas realizacji tego wspaniałego projektu wzbudzającego u dzieci wiele pozytywnych emocji i rozwijającego ich zainteresowanie literaturą.

E. Derlicka