EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA W SKIBNIEWIE

Tydzień kodowania to europejska inicjatywa, której celem jest zachęcanie do nauki programowania zarówno dzieci jak i dorosłych.

Przedszkolaki ze Skibniewa już po raz czwartywzięły udział w projekcie „CodeWeek Polska”, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania.W tym roku realizowały „Wyzwanie CodeWeek z Uczymy Dzieci Programować”, które zawierało cykl 10 aktywności. Wykonywały je codziennie w dniach 7-18 X 2019 r.W tym czasie dzieci szukały kodu w codziennych czynnościach, tworzyły swój własny, niepowtarzalny szyfr, grały na instrumentach perkusyjnych na podstawie kodu graficznego,rozszerzały rzeczywistośćprzy pomocy aplikacji „puzzle AR”, tworzyły zakodowane obrazy z kolorowych kwadratów, poznały możliwości aplikacji „Scratch Junior” tworząc swoje skrypty dla wybranych duszków.Wywiązały się z powierzonych zadań znakomicie.

Udział w CodeWeek przyczynił się do podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętnościpracy w zespołach, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań.

E. Derlicka