BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ!

Przedszkolaki ze Skibniewa uczą się historii… małymi kroczkami… od najmłodszych lat…. Włączyły się po raz trzeci w ogólnopolską kampanięo tematyce historycznej „BohaterON - włącz historię!”, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Dzieci poznały sylwetki powstańców zamieszczone na stronie BOHATERON i historię heroicznych walk o naszą stolicę. Wykorzystały podczas zajęć, udostępnione nam w pakiecie edukacyjnym, materiały. Szukały w labiryncie drogi wyjścia dla powstańców, wybierały rzeczy, z których powstańcy mogliby zbudować barykadę, rysowały znak Polski walczącej, kolorowały lilijkę - jeden z symbolów harcerzy z Szarych Szeregów.

Na koniec wszyscy przygotowali dla powstańców kartki na których widnieją słowa podziękowania za ich odwagę. Wysłaliśmyje na adres Fundacji Sensoria, skąd dotrą bezpośrednio do bohaterów.

Zaangażowanie młodego pokolenia w tego typu akcje jest doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.