BLISKIE SPOTKANIA „NA ODLEGŁOŚĆ”

Miesiąc maj upłynął nam na dalszym rozwijaniu umiejętności i zainteresowań dzieci oraz poznawaniu nowych treści programowych.

Realizowaliśmy tematy „Moja miejscowość, mój region, moja ojczyzna”, „Łąka w maju” i „Święto rodziców”.

Dzieci poznały polskie symbole narodowe, wykonały polskie flagi i ozdobiły nimi swoje domy za co otrzymały „Dyplomy małego patrioty”. Uczyły się na pamięć wiersza Kim jesteś?, śpiewały hymn "Mazurek Dąbrowskiego", układały godło i flagę Polski oraz herb Sokołowa z interaktywnych puzzli, rysowały Syrenkę Warszawską, śpiewały piosenkę „Najpiękniejsze miejsce świata”. Odgadywały też nazwy wykonywanych przez ludzi zawodów na podstawie używanych przez nich narzędzi i prezentowały swoje umiejętności kucharskie przygotowując wspólnie z rodzicami obiad.

Chodziły na łąkę, obserwowały rosnące tam rośliny i żyjące na łące zwierzęta, poznały etapy rozwoju motyla, układały piękne motyle, poznały znaczenie pojęcia „Barwy ochronne słuchając czytanego przez nauczyciela opowiadania „Zabawa w chowanego”, śpiewały piosenkę „Biedronka”, poznały życie pszczoły i produkty otrzymywane dzięki pszczołom, szukały owadów wśród mieszkańców łąki, wykonały prace plastyczne „Biedronka” i „Łąka majowa”.

Ostatni tydzień maja poświęciliśmy rodzicom. Dzieci bawiły się z rodzicami, pomagały rodzicom w pracach domowych, uczyły się na pamięć wiersza J. Koczanowskiej „Mama i tata”, porównywały wzrostu członków rodziny, wykonały „Kwiatki dla taty”, uczyły się z tatusiem wbijać gwoździe, rysowały portret mamy, świętowały DZIEŃ MATKI: składały mamie życzenia i przygotowywały niespodzianki.

Nie zapominaliśmy też o doskonaleniu analizy słuchowo - wzrokowej, rozpoznawaniu literek, czytaniu i pisaniu.