WITAJ SZKOŁO

2 września 2019 r. dźwiękiem syren uczciliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wraz z nami próg szkoły przekroczyły ,,Dzieci Wojny” – nasze babcie, prababcie, dziadkowie i pradziadkowie; Ci, których radosny, beztroski marsz do szkoły we wrześniu 1939 r. został przerwany. Pani dyrektor Wiesława Kapusta przypomniała jak wyglądał 1 września 1939 r.- ten tragiczny moment w historii Polski. Następnie serdecznie powitała przybyłych gości: zastępcę wójta panią Ewę Waszkiewicz, ks. Krzysztofa Malinowskiego, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, licznie zgromadzonych rodziców i dziadków, a przede wszystkim dziatwę szkolną. Szczególnie ciepło powitała uczniów kl. I. Po niej głos zabrała zastępca wójta Gminy Sokołów Podlaski p. Ewa Waszkiewicz, która odczytała list od p. wójta Janusza Kura na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20.

,,Niech każdy rozwija swoją pasję, swój talent i będzie uważny na drugiego człowieka”… tymi słowami uczniowie kl. III i V rozpoczęli ciekawą i optymistyczną część artystyczną. Z nostalgią pożegnali wakacje wspominając góry, morze, jeziora; z uśmiechem i nadzieją śpiewająco powitali nowy rok szkolny 2019/ 2020.

Anna Miklas
Sylwia Molska