ŚPIEWAJMY BOŻEJ DZIECINIE

20 grudnia w Zespole Oświatowym w Skibniewie odbył się koncert kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej "Śpiewajmy Bożej Dziecinie". W koncercie udział wzięli uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i przedszkolaki, które jak zwykle podbiły serca publiczności urokiem osobistym i szczerością przekazu.

Cała społeczność szkolna oraz goście, którzy przyjęli zaproszenie na nasz koncert - osoby starsze, samotne, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców - wspólnie kolędowali Małemu Jezuskowi leżącemu w żłobie.

Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, uczennica kl. V - Natalia Pisarek odczytała fragment Ewangelii według św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Następnie glos zabrała pani dyrektor Wiesława Kapusta, która wyraziła swoją radość z nowej formuły celebrowania uroczystego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia oraz z różnorodnych działań na rzecz innych ludzi podjętych w ramach wolontariatu.

Podtrzymując wielowiekową tradycję, podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Najczęściej życzyliśmy sobie zdrowych, wesołych świat, a także świątecznego nastroju przez cały rok, ciepła, spokoju i miłości... bo "święta Bożego Narodzenia to czas gorejącego serca, to biały opłatek - kruchy jak dobro, szczęście i miłość. Święta to czas, w którym powinniśmy znaleźć czas dla Boga i siebie, dla rodziny i przyjaciół". My w szkole poczuliśmy się jedną wielką rodziną, po koncercie wróciliśmy do klas pachnących świerkiem, piernikami, rybą i pierogami z kapustą, by zasiąść do wspólnego posiłku wśród cichych rozmów, miłych wspomnień, odnowionych przyjaźni.

W godzinach popołudniowych wolontariusze pod opieką p. Joanny Próchenko dotarli z życzeniami i skromnymi upominkami do osób chorych i tych, którzy nie mogli być z nami podczas koncertu. "Składając życzenia, czuliśmy wzruszenie i radość osób, które odwiedziliśmy. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością. Cieszymy się, że byliśmy razem".

Agnieszka Borkowska
Joanna Próchenko
Marzena Skibniewska