MISTER SZKOŁY 2019/2020

30 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. W zabawie wzięli udział uczniowie klas IV – VIII.

Atrakcję imprezy stanowiły wybory Mistera Szkoły, w której uczestniczyli chłopcy z poszczególnych klas, wcześniej wybrani przez koleżanki z klasy. Zmagania kandydatów oceniało jury w składzie: p. Małgorzata Kownacka, p. Aleksandra Siedlecka, Natalia Paprocka, Amelia Pogorzelska z klasy VIII oraz Aleksandra Mąka z klasy VII.

W sześciu konkurencjach chłopcy musieli wykazać się sprawnością fizyczną, refleksem, kulturą osobistą, elokwencją oraz zmysłem artystycznym. W rywalizacji o Mistera Szkoły zwyciężył Kuba Matwiejczuk z klasy VIII, który został również Misterem Publiczności. Tytuł Mistera Obiektywu przyznano Kubie Lipskiemu z klasy VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas IV – VIII bardzo chętnie wzięli udział w dyskotece szkolnej.

To była świetna zabawa!