XXIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach XXIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur został przeprowadzany zdalnie w sferze wirtualnej.

Uczniowie brali w nim udział, korzystając z komputera lub innego urządzenia multimedialnego oraz połączenia z internetem na platformie Dzwonek.pl. Ze względu na zdalny charakter konkursu w tym roku uczestnicy mieli 90 minut na rozwiązywanie zadań. Ponieważ to edycja prekursorska Kangur 2020 musiał zostać poprzedzony konkursem próbnym, który pozwolił uczestnikom na zaznajomienie się z platformą.

Tydzień pod znakiem matematyki

Kangur trwał od 28 maja do 5 czerwca 2020. Środki finansowe na organizację testu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie i od sponsorów.

Matematyczny "Kangur". Konkurs bez granic

Konkurs wywodzi się z Australii. W Europie po raz pierwszy odbył się w 1990 r. i za sprawą francuskich matematyków został rozpropagowany w wielu krajach świata. Od 1999 roku, pytania wybierane są przez reprezentantów 37 krajów Europy, Ameryki i Azji na corocznych spotkaniach organizacji "Kangur bez granic".

Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest zdolność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów. Uczestnicy, w zależności od grupy wiekowej, mają do rozwiązania od 21 do 30 zadań. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25 proc. przewidzianych za dane zadanie.

"Kangur" przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:
• Żaczek— klasy 2. szkół podstawowych;
• Maluch— klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
• Beniamin— klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
• Kadet— klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
• Junior— klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych;
• Student— klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich

Konkurs w Szkole Podstawowej w Skibniewie

Kangura w naszej szkole pisało 22 uczniów w kategorii:
• Żaczek-klasa II-2 uczniów,
• Maluch-klasa III-5 uczniów, klasa IV-4 uczniów,
• Beniamin-klasa V-4 uczniów, klasa VI-1 uczeń,
• Kadet-klasa VII-4 uczniów, klasa VIII-2 uczennice

Wyniki konkursu-5 wyróżnień dla naszych uczniów:
• Hubert Skonieczny - klasa III
• Wiktoria Klukowska-klasa III
• Adrian Mąka-klasa IV
• Bartosz Maleszewski-klasa V
• Aleksandra Mąka-klasa VII

Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienie otrzymają książki i dyplomy.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną– czteroelementowy TANGRAM.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie. Gratulujemy uzyskanych wyników. Szczególne gratulacje kierujemy do uczniów wyróżnionych. Cieszymy się, że rozwijacie swoje talenty.