PAMIĘTAMY...ŚLUBUJEMY...

22. października 2019 r. był w Zespole Oświatowym w Skibniewie dniem wyjątkowym. W 38. rocznicę śmierci pani Marianny Frąckowiak, która od 16 lat jest opiekuńczym duchem szkoły, obchodziliśmy Dzień Patrona i Ślubowanie Pierwszoklasistów.

Zaproszenie na naszą uroczystość przyjęli: Wójt Gminy Sokołów Podlaski- pan Janusz Kur, ks. Proboszcz Krzysztof Malinowski, Rodzina naszej Patronki – państwo Zawadzcy z Pogorzeli, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, mieszkańcy Skibniewa i rodzice.

Uroczystość miała charakter patriotyczno - religijny, dlatego rozpoczęła się Mszą Świętą, w intencji Patronki, nauczycieli i wychowawców, odprawioną przez księdza proboszcza Krzysztofa Malinowskiego, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.

Po Mszy Św. na placu szkolnym pod tablicą upamiętniającą bohaterów tajnego nauczania tradycyjnie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicz oraz uczciliśmy Ich pamięć minutą ciszy.

Dzień Patrona szkoły okazał się być dobrą okazją, żeby starsi uczniowie wyjaśnili pierwszakom i wszystkim uczestnikom tej uroczystości symbolikę sztandaru oraz przybliżyli postać pani Marianny Frąckowiak i czasy, w których przyszło jej żyć, walczyć i pracować. Piękną postawę życiową naszej Patronki, jej wartości i ideały przypomnieli członkowie kółka teatralnego, którzy zaprezentowali scenki z życia młodej Marianny, akcentując jej działalność jako zastępcy szefa lokalnego oddziału Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej, pracę sanitariuszki, nauczycielki tajnego nauczania, organizatorki akcji charytatywnych, społecznika niosącego pomoc innym.

Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem całej publiczności. Goście ze łzami wzruszenia dziękowali za zaproszenie i wspaniałą lekcję historii. Do tych podziękowań dołączyli pierwszoklasiści, którzy włączając się w szkolne świętowanie zaprezentowali krótką część artystyczną, by pochwalić się swoją wiedzą i umiejętnościami, i udowodnić wszystkim zebranym, że naprawdę wiele już potrafią. Po programie artystycznym z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, obiecując „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły (…)” i oficjalnie zostali włączeni do szkolnej społeczności. Pani wicedyrektor dokonała aktu pasowania symbolicznym ołówkiem i wspólnie z panem wójtem wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy, a wychowawczyni, pani Małgorzata Patejko - drobne upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim i zakładki do książek wykonane przez starsze koleżanki i kolegów z klasy trzeciej. Największą radość sprawił wszystkim dar pana wójta Janusza Kura, który gratulując uczniom pięknego występu i życząc im dalszych sukcesów, przekazał szkole 9 laptopów pozyskanych przez gminę w programie szkoleniowym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych "Ja w Internecie".Po części oficjalnej, dumni rodzice pierwszaków zaprosili swoje pociechy na słodki poczęstunek, a pani Agnieszka Borkowska, przewodnicząca jury, przedstawiła wyniki konkursu plastycznego „Wojna w moich oczach”, w którym wzięli udział chętni uczniowie ze wszystkich klas w 4 kategoriach wiekowych. Zwycięzcami konkursu zostali: Wiktor Buczyński, kl. I, Maja Pawelec, kl. IV, Mariusz Buczyński, kl. VI, Kuba Lipski, kl. VII. Wyróżnienia zdobyli: Wiktoria Karpińska, kl. V i Otylia Grelik, kl. VI. Pani wicedyrektor, Małgorzata Filiks pogratulowała laureatom konkursu oraz wręczyła nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs zostały wyeksponowane na okolicznościowej wystawce.

Przedpołudniowe spotkanie zwieńczył I Bieg Patrona „Śladami Marysi” na trasie Pogorzel – Skibniew, w którym licznie wzięli udział uczniowie klas II – VIII, nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwał patrol policyjny z KPP w Sokołowie Podlaskim oraz strażacy z OSP w Skibniewie. Udział w biegu miał charakter symboliczny, ale organizatorzy zadbali o nagrody dla najlepszych, były nimi okolicznościowe medale dla 3 pierwszych osób spośród dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych. Uhonorowanie zwycięzców nastąpiło bezpośrednio po zakończeniu ostatniego biegu. Medale zdobyli:

klasy II - III
dziewczyny chłopcy
1. Wiktoria Klukowska, kl. III
2. Zuzanna Buczyńska, kl. III
3. Oliwia Grzymała, kl. III
1. Hubert Skonieczny, kl. III
2. Kacper Zaliwski, kl. II
3. Paweł Grzymała, kl. II
klasy IV - VI
1. Weronika Skonieczna, kl. VI
2. Julia Paprocka, kl. VI
3. Ewelina Jaczewska, kl. IV
1. Mateusz Ostrowski, kl. V
2. Adam Gosek, kl. V
3. Patryk Pogorzelski, kl. VI
klasy VII - VIII
1. Zofia Wyszomierska, kl. VII
2. Gabriela Mieteń, kl. VIII
3. Natalia Paprocka, kl. VIII
1. Bartosz Skonieczny, kl. VIII
2. Kacper Retko, kl. VIII
3. Mateusz Ratyński, kl. VII

Tegoroczne obchody Dnia Patrona i Ślubowanie Pierwszoklasistów miały nieco inny charakter. Włączając się w akcję MEN „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, chcieliśmy zaakcentować wpływ tego wydarzenia na losy naszej patronki, a także uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią szkoły, ale także regionu i całej społeczności. Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera, czuć było ducha zdrowej rywalizacji i integrację całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i życzliwość, a dyrekcji i sponsorom za wspieranie naszych inicjatyw.

Joanna Próchenko
Małgorzata Patejko