WYCIECZKA DO SOKOŁOWA PODLASKIEGO

W dniu 30 kwietnia – dwie grupy przedszkolne ze Skibniewa odwiedziły Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Przed wycieczką w każdej z grup została przeprowadzona rozmowa ,podczas której przypomniałyśmy przedszkolakom zasady bezpiecznego i poprawnego zachowania się w czasie wycieczki.

W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez pełniących dyżur strażaków, którzy czekali na ich przyjście. W sali edukacyjnej Ognik przedszkolaki dowiedziały się: Jak prawidłowo powiadomić straż pożarną? Jak zachować się gdy pali się las, łąka? Co robić w przypadku pożaru w domu lub w szkole? Co zrobić gdy zapali się na kimś ubranie?

Podczas prezentacji samochodów strażackich dzieci obserwowały sprzęt strażacki służący do gaszenia pożarów, usuwania skutków powodzi, wypadków drogowych. Mogliśmy obserwować ćwiczenia strażackie, przymierzyć kapok i kask strażacki.

uż na samym końcu dyżurni strażacy zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

Drugim miejscem, które tego dnia przedszkolaki odwiedziły była Pizzeria Da Grasso. Tu czekały na dzieci fartuszki kuchenne, czapki kuchenne i stanowiska do samodzielnego przygotowania pizzy. Każde dziecko miało możliwość wałkowania ciasta, smarowania i rozkładnia na okrągłym placku składników pizzy. Upieczone pizze wróciły do każdego dziecka, zgodnie z numerem zamówienia. W wolnym czasie dzieci bawiły się na placu zabaw.

Trochę wyczerpane, ale na pewno zadowolone dzieci wróciły bezpiecznie do przedszkola.

L. Wierzbicka