TYDZIEŃ Z TECHNOLOGIĄ

„Tydzień z technologią” to pierwsze z wyzwań, które realizowały przedszkolaki ze Skibniewa w ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. Jego celembyło upowszechnianie kodowania, nauka bezpiecznego iodpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii, rozwijanie logicznego myślenia, integracja grupy przedszkolnej oraz wspólna, radosna zabawa.

W ramach „Tygodnia z technologią” dzieci:
- projektowały swoje smartfony;
- grały na macie w grę planszową z kodami QR, a po wykonaniu matematycznych zadań odkrywały, z pomocą tabletu, zakodowane oznaki wiosny;
- odkodowywały ukryte na wirtualnej macie do kodowania Edu-Sensehasła – przysłowia o wiośnie;
- rywalizowały ze sobą poruszając się, wykonanym wcześniej, robotem po wyznaczonej na macie trasie, wykonywały dodatkowe zadania utrwalające dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i sprawdzały, co zakodowane zostało przy pomocy puzzli AR.
- samodzielnie zrobiły zdjęcia, oceniły ich jakość, wybrały najładniejsze iwykonały z nich kolaż.

Podczas realizacji tego wyzwania przedszkolaki wykorzystywały tablet, technologię AR, kody QR, wirtualną matę itp.

Nowoczesnatechnologia oraz użyte na zajęciach pomoce dydaktyczne były tylko środkiem do osiągnięcia założonych celów. To przedszkolaki były stroną aktywną w procesie nauczania, uczącą się przez doświadczanie, eksperymenty, stawanie przed wyzwaniami do rozwiązania. Jednak wykorzystywanie nowoczesnych technologii w znaczny sposób podniosło atrakcyjność i efektywność tych zajęć.

E. Derlicka