SPRZĄTANIE ŚWIATA

21 września 2018 r. przedszkolaki ze Skibniewa, w ramach działań proekologicznych, wzięły czynny udział w 25 edycji Akcji Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Akcja – segregacja”.

Dzieci, wyposażone w gumowe rękawiczki i foliowe worki, z wielkim zaangażowaniem porządkowały teren wokół przedszkola i plac zabaw. Dowiedziały się, że należy dbać o czystość najbliższego otoczenia, chronić środowisko, ponieważ zaniechanie tych działań może wywołać negatywne skutki w przyszłości. Rozwiązaniem problemu jest nie tylko sprzątanie śmieci, ale również odpowiednie gospodarowanie nimi oraz właściwa segregacja.

Małgorzata Jóźwiuk