Z WIZYTĄ U HODOWCY OWIEC

Przedszkola, zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2018/19, realizują różne działania obejmujące preorientację zawodową. Mają ona na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami. Do działań tych zaliczamy wizyty zawodoznawcze podczas których dzieci poznają środowisko pracy w wybranych zawodach.

Przedszkolaki ze Skibniewa mają za sobą pierwszą z wizyt. Były to odwiedziny w gospodarstwie państwa Siłków, hodowców owiec. Owce wzbudziła duże zainteresowanie dzieci. Gospodarze opowiedzieli im o swojej pracy, pokazali świeżo obstrzyżoną wełnę i wykonane z niej dywany.

Dziękujemy bardzo państwu Siłkom zarówno za przekazaną dzieciom wiedzę jak i słodki poczęstunek.

E.Derlicka