V OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW

OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓWto,organizowany przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”, projekt mający na celu zachęcenie nauczycieli do przeprowadzania imprez biegowych w przedszkolu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Przedszkolakize Skibniewa po raz trzeci dołączyły do grona małych maratończyków.Każdy z nich otrzymał numer startowy i po przeprowadzonej rozgrzewce i odśpiewaniu hymnu „Sprintem do maratonu” stanął na linii startu.

Wszyscy pokonali wyznaczony dystans pokonując łącznie 6480 m.

W nagrodę za włożony wysiłek dzieci otrzymały kolorowe medale z logo projektu.

E. Derlicka