MĄDRE BAJKI Z CAŁEGO ŚWIATA

„Mądre bajki z całego świata” to kolejny projekt edukacyjny „Kulczyk Foundation”, który został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt ten, w oparciu o przesłane przez fundację materiały, realizowały dzieci z przedszkola w Skibniewie. Poznały dzięki niemu treść 9 niesamowitych opowieści, które stały się podstawą do dialogu o wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości i wrażliwości.

Z bajek tych dzieci dowiedziały się, że: każdy człowiek ma prawo do szacunku, miłości, życia w pokoju, każdy może zostać wolontariuszem, niosącym nadzieję na lepsze jutro, każdy może zrobić dla drugiego człowieka coś dobrego, pięknego, szlachetnego, że jeden gest, jedno działanie może wywołać efekt domina, zapoczątkować ciąg pozytywnych zdarzeń i doprowadzić, tak jak w bajkach, do szczęśliwego zakończenia.

„Mądre bajki z całego świata” stanowiły wartościowe wprowadzenie do kształtowania postawy empatycznej u najmłodszych poprzez naukę rozpoznawania przeżywanych emocji i odczytywania ich u innych. Każda z tych bajek promuje określone wartości i postawy, tj. szacunek, troskę o innych, odwagę, przyjaźń, współpracę.

Wierzymy, że rozwijanie tych kompetencji od najmłodszych lat pozwoli dzieciom stawać się lepszymi ludźmi, aktywnie uczestniczącymi we wspólnocie, pomagającymi innym.

E. Derlicka