„CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!”

W marcu 2019 r. przedszkolaki ze Skibniewa uczestniczyły w programie edukacyjnym „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”.

Celem tego programu jest podniesienie poziomu wiedzy o kleszczach i chorobach odkleszczowych oraz poznanie sposobów zapobiegania tym chorobom.

Kleszcze to pajęczaki, które przenoszą groźne choroby, m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ich liczba z roku na rok się zwiększa. Badania biologów wskazują na wysokie ryzyko ukąszenia przez kleszcze.Dlatego też już w przedszkolu prowadzimy działania edukacyjno-informacyjne w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki w kierunku chorób przenoszonych przez te pajęczaki. Ufamy, że dzięki temu uda się zapobiec wielu przypadkom chorób odkleszczowych.

Program „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!” Przedszkole w Skibniewie realizowało we współpracy z PowiatowąStacjąSanitarno-Epidemiologicznąw Sokołowie Podlaskim. W ramach programu przedszkolakizdobywały wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ich ukąszeniem, poznawały sposoby zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

Poziom wiedzy przedszkolaków sprawdzali pracownicy sanepidu podczas zajęć podsumowujących program.Okazało się, że jego realizacja przyniosła oczekiwane efekty. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat kleszczy.

Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Milik i pani Marioli Witkowskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim za udział w realizacji projektu i wspaniałe nagrody dla dzieci.

Elżbieta Derlicka