CODEWEEK W PRZEDSZKOLU W SKIBNIEWIE

Przedszkolaki ze Skibniewa po raz trzeciwzięły udział w projekcie „CodeWeek Polska”, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania.

W tym roku, w ramach tego projektu, realizowały „Wyzwanie CodeWeek z Uczymy Dzieci Programować”.

Zadaniem placówki realizującej to wyzwanie było zgłoszenie 5 wydarzeń CodeWeek zgodnie z zaproponowanym przez organizatorów wyzwania schematem. Później codziennie, przez okres od 15.10.2018 do 19.10.2018,dzieci wykonywały jedno z zaproponowanych zadań. Realizując te zadania przedszkolaki: kodowały informacje dotyczące miejscowości w której mieszkają, wykonały taniec robotów, zakodowały napis CodeWeek, poznały mapę województwa, jego stolicę i największe miasta oraz rzeki które przez nie przepływają, tworzyły skrypt przy pomocy strzałek kierunkowych, który zaprowadzi do ważnych miejsc na mapie województwa, wykonały plakaty podsumowujący udział dzieci w obchodach CodeWeek z Uczymy Dzieci Programować.Wywiązały się z powierzonych zadań znakomicie.

Udział w CodeWeek przyczynił się do podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań.

E. Derlicka