BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

Przedszkolaki ze Skibniewa po raz drugi włączyły się w kampanię BohaterON, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich.Dzieci zapoznały się, z przedstawionymi na stronie internetowej, sylwetkami uczestników walk o stolicę i ich historią. Wybrały sobie adresatów swoich kartek i wysłały Im życzenia. Podziękowały za walkę o wolnośći wyraziły, w ten symboliczny sposób, wdzięczność, pamięć i szacunek.Pokazały, że kolejne pokolenia Polaków pamiętają o ich poświęceniu.

E. Derlicka