„UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

„Uczymy dzieci programować” to ogólnopolski program edukacyjnydo realizacji którego przystąpiły przedszkolaki ze Skibniewa.

Organizatorem Programu jest firma EduSense Sp .z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Głównym celem programu jest merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Realizacja programu przyczynia się do podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a także oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.

Przedszkolaki ze Skibniewa, tak jak i inni uczestnicy programu, wykonują co miesiąc cztery aktywności o charakterze programistycznym na bazie publikowanych raz w tygodniu przez organizatora programu „zadań”.

Do realizacji większości zadań przedszkolaki wykorzystują matę, tablicę interaktywną i inne pomoce dydaktyczne. Niektóre z zadań dzieci miały okazję wykonać korzystając z najnowocześniejszych technologii w dydaktyce. Był to OZOBOT, mały, ale bardzo inteligentny robot, wypożyczony z firmy EduSense w ramach bezpłatnego programu testowania robotów.Zabrał on dzieci w niesamowitą przygodę programowania igrupowego rozwiązywania problemów. Rysując kolorowe kody programowałyone drogę robota, który posłusznie wykonywał stawiane przed nim zadania: „zawoził” śmieci do odpowiedniego koloru pojemnika, „zabierał” dzieci do szkoły, „przygotowywał” wielkanocny koszyczek.

Okazało się, że stawianie pierwszych kroków w świecie programowania to poprostu wspaniała zabawa zarówno dla dzieci jak i dla nauczyciela. Zabawa, która kształtuje e-kompetencje,rozwija logiczne myślenie i umiejętności matematyczne u przedszkolaków i pobudza nauczyciela do nowych kreatywnych działań.

E.Derlicka