ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca dzieci z przedszkola w Skibniewie obchodzą corocznie, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Światowy Dzień Wody.

Przychodzą tego dnia do przedszkola ubrane na niebiesko, a wszystkie ich zabawy i zajęcia edukacyjne dotyczą wody.

W tym roku przedszkolaki brały udział w wielu zabawach badawczych, dzięki którym dowiedziały się, jakie właściwości ma woda, które przedmioty toną w wodzie, a które utrzymują się na powierzchni, co się w wodzie rozpuszcza, a co nie. Zapoznały się też ze schematem krążenia wody w przyrodzie. Dowiedziały się jakie jest znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Poznały przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody oraz sposoby jej ochrony.

Ten „wodny” dzień był wyjątkowy i dostarczył dzieciom wielu wrażeń. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do świadomego, oszczędnego gospodarowania wodą.

E. Derlicka