„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W SKIBNIEWIE

15 września 2017 r. wychowankowie przedszkola i oddziału przedszkolnego ze Skibniewa wzięli udział w 24 edycji ogólnopolskiej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, której w tym roku przyświeca hasło: „Nie ma śmieci – są surowce” Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Staramy się jak najwcześniej uświadamiać dzieciom konieczność dbania o środowisko naturalne i wpajać zasady segregowania śmieci. Dbamy też o to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką, więc nasze dzieci, wyposażone w rękawiczki ochronne i worki, z wielkim zapałem zbierały odpady na placu przedszkolnym i w najbliższej okolicy przedszkola.

L. Wierzbicka
M. Jóźwiuk