PROJEKT ETWINNING

eTwinning, to program, któryskupia społeczność szkół z całej Europy. Oferuje on nauczycielom platformę umożliwiającą komunikowanie się, współpracę, realizację projektów i dzielenie się wiedzą za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przedszkolaki ze Skibniewa współpracują z innymi placówkami wykorzystując oferowaną przez eTwinning platformę.

W tym roku zrealizowały, wspólnie z przedszkolakami z Choszczna i Ostrowca Świętokrzyskiego projekt „Jesień w lesie”.

Celem realizowanego projektu było: poznanie flory i fauny w środowisku leśnym, wzbogacenie wiedzy na temat zmian w przyrodzie jesienią i kształtowanie umiejętności posługiwania się TIK.

Działania projektowe partnerzy rozpoczęli od wzajemnego poznania się. Wszyscy zaprezentowali siebie i swoje przedszkola umieszczając na platformie TwinSpacezdjęcia, prezentacje, filmiki, puzzle i Voki (gadające głowy).

Później przedszkolaprzedstawiały propozycje na logo projektu. Zostały one zamieszczone w formularzu Google, dzięki czemu wszystkie dzieci biorące udział w projekcie wzięły udział w głosowaniu. Wygrało zdjęcie pracy plastycznejze Skibniewa.

Kolejnym zadaniem było wspólne przygotowanie prezentacji „Zwierzęta leśne”. Znalazłysię w niej zdjęcia rysunków wykonanych przez dzieci.

W następnym tygodniu przedszkolaki przygotowywały układ taneczny do piosenki „Malarz październik”. Dzięki zamieszczonym na platformie nagraniom miały okazję zatańczyć swoje układy wspólnie z partnerami. Końcowym efektem współpracy partnerów jest nagranie, w którym każdą zwrotkę piosenki wykonuje inna grupa.

Potem nadszedł czas na wykonanie internetowej gazetki (Padlet) pt. „Jesienne drzewa”. Wszyscy umieścili w niej zdjęcia przygotowanych wcześniej prac plastycznych.

Ostatnim zadaniem było wspólne rysowanie lasu w programie Paint. Każdyrysunek tworzyły dzieci z różnych placówek.

Udział w realizacji projektu „Jesień w lesie” i wykorzystanie technologii informacyjnych wzbogaciły proces nauczania, umożliwiły wymianę pomysłów i zachęciły dzieci do wspólnej pracy w celu osiągnięcia celu. Wpłynęłyteż na wzrost motywacji i gotowość do dzielenia się swoimi pomysłami z partnerami.

E. Derlicka