XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W dniach 2 – 10 czerwca 2018 r. odbywał się,organizowany przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przebiegał on w tym rokupod hasłem „Czytanie łączy”.

Jedną z wielu tysięcy placówek i instytucji organizujących w tym czasie imprezy czytelnicze było Przedszkole w Skibniewie. Tydzień czytania rozpoczął się w przedszkolu tradycyjnie, jak co roku, od czytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Przeczytała go dzieciom w tym roku pani Grażyna Czarnocka,bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej.Dzieciz ogromnym zainteresowaniem wysłuchały wiersza i wykorzystały go jako pretekst do wspólnej zabawy i inspirację do pracy plastycznej.

Przez następne dni kolejni zaproszeni goście czytali dzieciom książki. Byli wśród nich rodzice, nauczyciele, pani bibliotekarka i uczniowie gimnazjum.

Poznanew tygodniu utwory dzieci wykorzystywały podczas zajęć i zabaw. Dopasowywały poznane tytuły wierszy do ilustracji, odpowiadały na pytania dotyczące treści utworów irozpoznawały tytuły utworów na podstawie przeczytanych fragmentów. Wzięły też udział w konkursie plastycznym „Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima”.

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom był czasem szczególnego spotkania z książką, i to zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas z książką. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie.