BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W kampanię tą włączyły się przedszkolaki ze Skibniewa. Zapoznały się, z przedstawionymi na stronie internetowej, sylwetkami uczestników walk o stolicę i ich historią. Wybrały sobie adresatów swoich kartek i wysłały Im życzenia. Podziękowały za walkę o wolność Ojczyzny. Doceniły Ich trud i wyraziły, w ten symboliczny sposób, wdzięczność, pamięć i szacunek.

Przedszkolaki mają nadzieję, że swoimi życzeniami sprawiły Powstańcom nieoczekiwaną radość i pokazały, że kolejne pokolenia Polaków pamiętają o ich poświęceniu.

E. Derlicka