AKADEMIA PRZYJAŹNI MY LITTLE PONY

Dzieci z przedszkola w Skibniewie uczestniczą w realizacji projektu Akademia Przyjaźni My Little Pony.

Materiały edukacyjne, które placówka otrzymała przystępując do projektu, umożliwiają prowadzenie z dziećmi zajęć koncentrujących się wokół wartości istotnych w kształtowaniu osobowości człowieka. Poprzez wizerunki ulubionych kucyków dzieci poznały znaczenie takich pojęć, jak: przyjaźń, życzliwość, śmiech, lojalność i szczodrość.Dowiedziały się jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel, czym jest uczciwość, jakie ma znaczenie i dlaczego jest taka ważna.Poznały przyczyny, dla których warto być dobrym i miłym dla innych. Nauczyły się wyrażania i rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych.

Aby zdobyć, związane z poszczególnymi wartościami, sprawności musiały też wykonać określone zadania i wykazać się różnymi cechami. Sprawność szczodrości otrzymały po wykazaniu się umiejętnością dzielenia się i pomagania innym. Przedszkolaki pomagały nie tylko kolegom w potrzebie, ale zbierały także drobne monety w ramach akcji GÓRA GROSZAaby pomóc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną.

Osobowość nie jest dana człowiekowi raz na zawsze, lecz rozwija się od urodzenia, etapami, dlatego tak istotne jest, aby już w tym wieku uwrażliwić dzieci na cechy, które staną się podstawą w budowaniu ich relacji z otoczeniem w życiu dorosłym.

E. Derlicka