ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. w Zespole Oświatowym w Skibniewie padło wiele miłych i pięknych słów, a najczęstszym z nich było słowo: dziękuję. Uczniowie dziękowali wszystkim, co pracują w szkole: dyrekcji, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za cierpliwość, życzliwość i wielkie serce, a także za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Dyrektor zespołu, pani Wiesława Kapusta podziękowała współpracownikom, rodzicom i uczniom za kolejny rok szkolny, nagradzając tych, którzy na to zasłużyli bardzo dobrymi i celującymi wynikami w nauce, wzorową postawą uczniowską, stuprocentową frekwencją, sukcesami sportowymi, wysokimi osiągnięciami w różnych konkursach lub zaangażowaniem na rzecz szkoły. Po części oficjalnej gimnazjaliści zaprosili licznie zgromadzoną społeczność szkolną na część artystyczną, by powspominać 10 wspólnie przeżytych lat, ważnych w ich życiu i dorastaniu. Oglądając przygotowaną przez nich prezentację multimedialną i pokaz uroczyście zatańczonego poloneza, podziwialiśmy cichą przemianę, jaka się w nich dokonała i stwierdziliśmy, że wydorośleli, zmądrzeli i gotowi są wyruszyć w dalszą drogę. I chociaż trochę żal się rozstawać, życzymy im powodzenia.

Do tych życzeń wyrecytowanych i wyśpiewanych, przedstawiciele klasy II gimnazjum, w dowód przyjaźni, dołączyli drobne upominki i zabawne słowa pożegnania.

A więc do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku...

Joanna Próchenko