ŚWIĘTO KLASY I

Dnia 18 października 2017 roku klasa I wraz z całą społecznością szkolną uczestniczyła we Mszy Świętej odprawianej przez księdza Krzysztofa Malinowskiego za patronkę naszej szkoły Mariannę Frąckowiak z okazji Dnia Patrona.

Po Mszy uczniowie klasy I Zespołu Oświatowego w Skibniewie w obecności Pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.

Wcześniej wspaniale zaprezentowali się, mimo że dzień ten był pełen emocji i wrażeń. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Zdali celująco egzamin, dzięki któremu Pani Dyrektor uroczyście pasowała ich na uczniów naszej szkoły.

Na koniec Pani Dyrektor Wiesława Kapusta pogratulowała rodzicom, a dzieciom życzyła sukcesów w dalszej edukacji.

Uczniowie otrzymali dyplomy zakupione ze środków Rady Rodziców oraz upominki wraz ze znaczkami odblaskowymi sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek rodziców, nauczycieli i dzieci w miłej, przyjemnej atmosferze. Dzień ten na pewno na długo zapadnie w pamięci najmłodszych.

Anna Miklas
Elżbieta Buczyńska