PREZENTACJA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

W dniu 25 maja 2018 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Skibniewie odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych przygotowanych przez uczniów klasy II gimnazjum. Było to ich pierwsze publiczne wystąpienie wobec p. wicedyrektor Małgorzaty Filiks, kolegów i koleżanek z klasy VII, nauczycieli i rodziców.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie pracowali w trzech grupach, realizując następujące projekty:

1.Chemia wokół nas. (opiekun projektu p. Mariola Pogorzelska)
2.Ciekawe doświadczenia z fizyki. (opiekun projektu p. Urszula Młynarczuk)
3.Człowiek – stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo, czy jedynie twór ewolucji? (opiekun projektu ks. Krzysztof Malinowski)

Prezentacje oceniała komisja w składzie: p. Aleksandra Siedlecka, p. Iwona Benedykciuk, p. Małgorzata Kownacka.

Celem realizacji projektu jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikowania się oraz umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Uczniowie pracowali w grupach nad rozwiązaniem konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Przygotowali prezentacje multimedialne, nagrali filmy oraz pokazali doświadczenia. Wykazali się pomysłowością i innowacyjnością, zaangażowaniem oraz umiejętnością współdziałania w zespole.

Po zakończeniu prezentacji projektów pani wicedyrektor pogratulowała uczniom i opiekunom projektów, a uczniowie zaprosili wszystkich obecnych na sali na poczęstunek.