DZIEŃ ZIEMI

Dnia 23. 04. 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, który jest wyrazem troski o przyszłość naszej planety i nas – ludzi.

Uczniowie na drzwiach swoich sal lekcyjnych umieścili hasła ekologiczne, a najmłodsi wykonali plakaty promujące ochronę środowiska. Klasy V i VI posprzątały teren szkolny, zaś klasa III gimnazjum posadziła drzewo.

Odbył się również międzyklasowy konkurs ekologiczny dla klas IV – VII oraz II i III gimnazjum.Uczniowie klas V-VII oraz gimnazjumobejrzeli prezentację pt. „Odnawialne źródła energii”. W klasach V i VI omówiono zagadnienia dotyczące wiosennego wypalania traw.

Uczniowie stwierdzili, że od nas zależy, w jakim stanie przekażemy Ziemię następnym pokoleniom.

Urszula Młynarczuk
Marek Mieteń
Krzysztof Przyborowski
Edyta Smolik