Tydzień Profilaktyki „Chcę żyć zdrowo – nie uzależniam się!!!”
Powitanie Wiosny

21 marca 2018 roku społeczność szkoły zebrała się w hali gimnastycznej na podsumowanie Tygodnia Profilaktyki i powitanie wiosny.

W dniach 15.03 – 21.03 pedagog szkolny przeprowadziła w klasach IV – VII szkoły podstawowej i II, III gimnazjum zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zorganizowano konkursy: plastyczny i na koszulkę z hasłem profilaktycznym.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 warsztatami profilaktycznymi poprowadzonymi profesjonalnie przez dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, p. Beatę Bocian – Waszkiewicz. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w scenkach i ćwiczeniach, które bardzo obrazowo uświadamiały im istotę uzależnienia i jego skutki.

Po warsztatach p. dyrektor Wiesława Kapusta wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Konkurs na koszulkę z hasłem profilaktycznym wygrała ucz. kl. II gimnazjum, Gabriela Jaczewska, a konkurs plastyczny Aleksandra Mąka (kl. V) i Kinga Zawadzka (kl. II gimnazjum).

Następnie młodzież i dzieci z kółka teatralnego (opiekun: p. Joanna Próchenko), ciekawie i humorystycznie przedstawiły adaptację „Kaczki Dziwaczki”.

Barwnie poprzebierani aktorzy dostali gromkie brawa po występie.

Następnym punktem programu był pokaz Szkolnych talentów. Przedstawiciele poszczególnych klasprezentowali piosenki, tańce, skecze i recytacje, które wzbudziły uznanie i aplauz publiczności!

Na koniec odbyły się rozgrywki sportowe w grupach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII i II, III gimnazjum. Przebieg rywalizacji wywołał entuzjastycznyi żywiołowy doping kolegów.

To był BARDZO UDANY dzień !!! Wszyscy świetnie się bawili !!!

Iwona Benedykciuk
Małgorzata Kownacka
Jolanta Ołtarzewska