DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2017 roku w Zespole Oświatowym w Skibniewie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor, Wiesława Kapusta, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym, podziękowała nauczycielom za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów wyrazili również uczniowie klas V-VII i gimnazjum, przygotowując z tej okazji program artystyczny.Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców.

Po występie uczniów, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ogłosiła wyniki konkursu , tj. „Portret mojego nauczyciela” oraz „Rymowanka o nauczycielu”.W pierwszej kategorii zwyciężył Maciej Tomczuk z klasy III gimnazjum, w drugiej – Martyna Skibniewska – uczennica klasy II gimnazjum.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki, a Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

Małgorzata Kownacka
Jolanta Ołtarzewska