DEBATA MŁODZIEŻY „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA!”

8 lutego 2018 roku dwójka uczniów naszego gimnazjum (Gabriela Jaczewska, kl. II i Wiktor Zawadzki, kl. III) uczestniczyła w debacie młodzieży i nauczycieli. Wysłuchano prelekcji związanych z mitami o marihuanie, zagrożeniach i skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialnością nieletnich za posiadanie, używanie i handel narkotykami.

Najciekawszą częścią spotkania były ćwiczenia z udziałem uczniów przeprowadzone przez p. Paulinę Kliczko – Kamut. Bardzo obrazowo i sugestywnie uświadamiały istotę uzależnienia i trudności z powrotem do normalnego życia.

Iwona Benedykciuk