DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

Rokrocznie, w pierwszej połowie lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. To wydarzenie, objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, służy propagowaniu działań związanych z bezpiecznym dostępem dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu.

6 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Skibniewie bardzo aktywnie włączyli się w obchody tego święta, które w tym roku przebiegało pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Wychowankowie dowiedzieli się, że „Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.”

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych z tej okazji działaniach. Odbyły się prelekcje tematyczne na lekcjach wychowawczych. Przygotowano gazetki, na których wyeksponowano materiały dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Wychowankowie zerówki wykonali przestrzenne figurki wirusów komputerowych oraz pyszne ciasteczka w formie emotikonów, którymi częstowali członków szkolnej społeczności. Dzieci z klas I-III wykonały plakaty utrwalające wypracowane wcześniej Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie oraz obejrzały filmy. Trzyosobowe zespoły uczniów z klas IV-VII uczestniczyły w grze terenowej, podczas której odczytywały zakodowane informacje, wykorzystując aplikację QR omówioną i zainstalowaną na smartfonach podczas zajęć komputerowych. Najskuteczniejsi okazali się uczniowie klasy VI: Kacper Retko, Julia Załuska i Jakub Skibniewski, którzy jako pierwsi odnaleźli zakodowane zasady, odczytali je i prawidłowo nanieśli na kartę odpowiedzi.

Mamy nadzieję, iż tak licznie podjęte przez nas działania umożliwiły realizację celów wpisanych w obchody DBI.

Organizatorzy