„JEST TAKIE MIEJSCE, TAKI KRAJ…”

W piątek, 27 kwietnia 2018r., w Zespole Oświatowym w Skibniewie odbyła się uroczysta akademia poświęcona 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, pod kierunkiem swoich nauczycielek, zaprezentowali zebranym wspaniałą lekcję patriotyzmu. Z dumą i powagą mówili o polskim hymnie, godle, fladze i konstytucji. Swoją miłość do Ojczyzny wyrazili słowami piosenki:

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód.
Nasz pępek świata, nasz biedny raj …
Jest takie miejsce, taki kraj.
Nad pastwiskami ciągnący dym,
Wierzby jak mary w welonach mgły.
Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj…
Jest takie miejsce, taki kraj…”

Największe wzruszenie wywołał występ przedszkolaków, które przepięknie recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały piosenki o Polsce i brawurowo odtańczyły polkę, krakowiaka i mazura.

Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. To właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, wychowania w poczuciu przynależności narodowej oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

M. Jóźwiuk
A. Borkowska
J. Ołtarzewska