Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Informator gimnazjalisty

Zapraszam serdecznie wszystkich gimnazjalistów do skorzystania z tego informatora.
W tym miejscu znadziecie najważniejsze informacje i linki, które ułatwią Wam podjęcie decyzji o wyborze przyszłej szkoły i zawodu

Czym kierować się przy wyborze szkoły i zawodu?

Zainteresowaniami (jakie mam pasje, jakie zajęcia lubię wykonywać)
Zdolnościami (w czym jestem dobry, wyniki w nauce, stan zdrowia)
Sytuacja na rynku pracy (trendy na rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody)

Dni Otwarte I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim

24 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w Dniach Otwartych szkół ponadgimnazjalnych w Sokołowie Podlaskim.

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie uczniów różnych szkół gimnazjalnych przywitała p. Dyrektor Teresa Oliwińska. Następnie obejrzeliśmy filmy promujące kierunki nauczania oraz występy artystyczne uczniów z „Sadowej”. Po spotkaniu w sali gimnastycznej zwiedzaliśmy szkołę.

Spotkanie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. St. Reymonta rozpoczęło się od spotkania w sali gimnastycznej. Potem zwiedzaliśmy cały obiekt szkoły: pracownie, lecznicę dla zwierząt, park maszynowy i boisko. Na boisku odbyły się pokazy strażackie i konkurencje, w których uczestniczyli również nasi przedstawiciele.

W obu szkołach mogliśmy spotkać się i porozmawiać z absolwentami naszego gimnazjum, którzy tam się uczą. Podobało nam się poznawanie szkół, w których być może przyjdzie nam się uczyć.

Iwona Benedykciuk
Katarzyna Pietruszewska

Zapoznawanie uczniów z ofertami szkół średnich

W ostatnimtygodniu marca i na początku kwietnia uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 w Skibniewie wzięli udział na lekcjach wychowawczych w spotkaniach z przedstawicielami szkół średnich z regionu sokołowskiego.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim reprezentowała Pani Dyrektor H. Przesmycka.

Z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim przyjechali nauczyciele i uczennica, absolwentka naszego gimnazjum.

Kolejne spotkanie było poprowadzone przez nauczycieli uczących w CKR im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z ofertami szkol średnich w regionie i zachęceniu do wyboru reprezentowanej przez prelegentów szkoły.

Były poprowadzone ciekawie i wzbudziły zainteresowanie uczniów.

Marek Mieteń


Warsztaty orientacji zawodowej

W styczniu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Skibniewie odbyły się na lekcji wychowawczej klasy III warsztaty orientacji zawodowej, przeprowadzone przez panią pedagog z CKR im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim Agnieszkę Borysiak.

Prowadząca przybliżyła uczniom treści związane z istotą i specyfiką niektórych zawodów, a także udostępniła testy do wykonania przez gimnazjalistów, dotyczące predyspozycji do określonych zawodów.

01.02.17 pracownice CKR im. W. Reymonta w Sokołowie Podlaskim pani Katarzyna Matynkowska i pani Iwona Grabowska na zebraniu rodziców gimnazjalistów z klasy III w Skibniewie przedstawiły bardzo ciekawą prezentację o szkole, w której pracują , o kierunkach kształcenia i warunkach materialno -lokalowych placówki . Odpowiedziały też wnikliwie na pytania rodziców dotyczące reprezentowanej przez nie szkoły.

Marek Mieteń

Warsztaty zawodoznawcze

Jak co roku młodzież klasy III gimnazjum staje przed trudnym często wyborem dalszej drogi kształcenia. Aby uczniowie trafnie wybrali szkołę, w której będą kontynuować naukę powinni być dobrze zorientowani w znajomości siebie (możliwości, mocne strony, zainteresowania, itp.), typach szkół i możliwościach pracy.

Pomoc przy wyborze szkoły uczniowie mogą uzyskać podczas spotkań i warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych, przedstawiciela Urzędu Pracy, pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim oraz na lekcjach z pedagogiem szkolnym i nauczycielami przedmiotów.

Dnia 7.10.2016 r. klasa III uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach prowadzonych przez p. Olgę Bielarską i p. Ewę Szotko z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Uczniowie diagnozowali swój temperament w odniesieniu do preferowanego zawodu oraz wypełniali kwestionariusz zainteresowań. Wyniki ankiet były na bieżąco indywidualnie interpretowane przez pracowników Poradni.

Iwona Benedykciuk

Pomocne linki

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do korzystania z poniższych linków. W nich znajdziecie najważniejsze informacje, które ułatwią Wam podjęcie decyzji o wyborze przyszłej szkoły i zawodu.
Tajemnice Aeropolis

Labirynt zawodów

Wybieram zawód

Informator o zawodach on-line

Przewodnik po zawodach

Informacje pomocne przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej

Testy