Zajęcia otwarte dla rodziców

1 grudnia 2016 r. w grupie 0A odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie kodowania.

Na początek utworzyły symetryczny obrazek. Odczytały zapisany za pomocą kodu QR ciąg cyfr, zapisały go i ułożyły cyfry na dywanie. Utworzyły połowę obrazka dobierając do cyfr odpowiednią ilość kwadratów. Ułożyły drugą, symetryczną część obrazka.

Potem kodowały drogę w labiryncie za pomocą cyfr i strzałek ruchu. Duszek poruszając się po macie zgodnie z dobrze ułożonym kodem docierał do celu łapiąc 2 muchy. Na koniec dzieci pokazały jak radzą sobie z zaznaczaniem punktów na macie zgodnie z podanymi wartościami z osi współrzędnych.

Wszystkie zadania wykonywały w parach i zespołach. Współpracowały ze sobą wspaniale. Wszystkie zadania zakończyły się sukcesem. Rodzice mogą być dumni z sukcesów swoich pociech.

E. Derlicka