WYCIECZKA DO SOKOŁOWA PODLASKIEGO

W poniedziałek 10 października dzieci przedszkolne wyjechały na wycieczkę do Sokołowa Podlaskiego.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Nadleśnictwie Sokołów. Dzieci wzięły tam udział w prowadzonych przez p. Jerzego Tomczuka zajęciach. Ciekawa prelekcja, film i prezentacja we wspaniale wyposażonej sali edukacyjnej pozwoliły wzbogacić wiedzę przedszkolaków na temat lasu i leśnictwa.

Później dzieci złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II z okazji XVI Dnia Papieskiego.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Strażacy zaprezentowali dzieciom sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały różnorodne wozy strażackie, przymierzały hełm i próbowały rozwijać wąż strażacki. Zapoznały się też z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną i utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

Wszystkie wróciły z wycieczki zadowolone i pełne wrażeń.

E. Derlicka