„Natural map”

- to tytuł międzynarodowego projektu edukacyjnego realizowanego przez 14 nauczycieli i ich uczniów z Turcji, Rumunii, Litwy, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Polski współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych w programie eTwinning.

Zadaniem uczestników tego projektu jest wybranie najbardziej typowego dla swojego kraju drzewa (rośliny) i zaprezentowanie go we wspólnie przygotowywanym zielniku.

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Skibniewie na reprezentujące Polskę drzewo wybrały dąb. Obserwowały jego rozwój w różnych porach roku. Wzbogacały swoją wiedzę na temat znanych w Polsce dębów. Wykonywały wiele prac plastycznych przedstawiających dęby i prezentowały je swoim partnerom.

Gdy dotarł do nich, przesłany z Włoch, zielnik z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawione w nim rośliny. Cieszyły się, że mogą dołączyć swoje prace i wysłać zielnik dalej, do Hiszpanii.

Projekt ten pozwala dzieciom poznawać drzewa i rośliny występujące w innych krajach Europy. Wzbudza zainteresowanie przyrodą tych krajów. Zachęca też do nauki języka angielskiego ułatwiającego komunikację z partnerami.

E. Derlicka