Przedszkolaki ze Skibniewa Mistrzami Kodowania

Zespół Oświatowy w Skibniewie został zakwalifikowany do IV edycji Programu Mistrzowie Kodowania. Celem tego programu jest przygotowanie dzieci do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych połączonych z nauką programowania.

Zadania edukacyjne przewidziane w programie realizuje p. Elżbieta Derlicka z 6-letnimi dziećmi z oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki rozpoczęły naukę od „kodowania na dywanie”. Kodowały cechy figur geometrycznych. Przygotowywały się do kodowania offline tworząc na dywanie skrypty za pomocą strzałek ruchu.

Później nadszedł czas na układanie „Symetrycznych obrazków”. Dzieci musiały już posłużyć się tabletem odczytując zapisane za pomocą kodów QR ciągi cyfr. Teraz przedszkolaki wkroczyły już w świat programowania offline na platformie STUDIO CODE.

Okazało się, że kodowanie rozwija w dzieciach umiejętności logicznego myślenia, kształtuje e-kompetencje, pobudza wyobraźnię i kreatywność, ale także wpływa korzystnie na koordynację wzrokowo-ruchową i lateralizację.

Wspólne wykonywanie zadań, poszukiwanie poprawnych rozwiązań i naprawianie popełnionych błędów uczy też dzieci współpracy i współdziałania w zespole.


Przedszkolaki wzięły także udział w Code Week Polska, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania. Code Week to cykl wydarzeń związanych z programowaniem, odbywających się w całej Europie. W tym roku odbywał się on w dniach 15-23 października. Zgłoszone przez p. E. Derlicką wydarzenie zostało zaakceptowane przez Ambasadora Code Week. 20 i 21 października przedszkolaki, promując naukę programowania, dzieliły się swoimi umiejętnościami z młodszymi kolegami.

http://events.codeweek.eu/view/26995/symetryczne-obrazki-offlinowe-kodowanie-m_kodowania/

Nauka podstaw programowania możliwa jest więc już w przedszkolu. Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują duże zainteresowanie komputerami. Warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. A im wcześniej zaczniemy naukę, tym lepsze przyniesie efekty, pozwoli dzieciom w przyszłości odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Programowanie to umiejętność, która coraz bardziej przydaje się w XXI wieku.

http://mistrzowiekodowania.pl/
https://codeweek.org.pl/
https://padlet.com/derlickae1/16ffxm8ih8e8